Könyvtárunkról

 

Az iskola krónikáit forgatva már az 1926-os esztendőben olvashatunk a könyvtár létrehozásának gondolatáról. Egy évvel később 1927-ben a Vallás és Közoktatási Minisztérium népkönyvtárat állított és ajándékozott az iskolának. 1930-ban már nemcsak a gyerekeknek, hanem az iskolásokon kívül a felnőttek számára is biztosítania kellett a szolgáltatásokat. Vasárnaponként ” könyvtárt nyitottak”, és ilyenkor közel 400 könyv cserélt gazdát.

A mennyiségileg növekedő, és tartalmilag megújuló könyvtárat a második világháború, az 1966-os évi árvíz, majd 1968-as évi tűz pusztítása megtizedelte. Ekkor még külön volt a nevelői és ifjúsági könyvtár.

1971-től jött létre a mai egységes iskolai könyvtár, először a tanári szoba szomszédságában a mai informatika terem, aztán a második emeleten egy tanterem és az volt úttörőszoba összenyításával egy tágasabb terem adott otthont az egyre bővülő állománynak.

2001-ben a Korszerű Iskoláért alapítványra befolyt összegből felújításra került sor, így egy esztétikusabb, megújult környezet várta a könyvtárhasználókat.

A TÁMOP – 3.2.4.A -11/1 „Tudásdepo-Express” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat „ A 100 éves iskola új, korszerű könyvtára a minőségi oktatásért, kiemelten az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésével” – című projektjében 2012. november 14-én került sor - az őszi szünetben elkészült - új könyvtárunk megnyitására. Ünnepélyes megnyitón vehették hivatalosan is birtokukba az iskola diákjai és tanárai a nagyobb tanterembe átköltözött, korszerűen felszerelt, barátságos hangulatú, megújított könyvtárat. A meghívott vendégek és a szülők együtt örültek a tanulókkal és a pedagógusokkal annak, hogy a pályázattal az iskola a mai igényeknek megfelelő, méltó környezetet teremtett olvasáshoz, tanuláshoz, információgyűjtéshez minden diákja számára. A rendezvényen jelenvolt Bosnyák Viktória írónő is.

Jelenleg közel 13 000 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére. Az állományunk kialakítása a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak alapján történik. Szépirodalmi gyűjteményünk többek között a kötelező és ajánlott olvasmányokat, népköltészeti alkotásokat, szerzői életműveket, a tanulók olvasóvá nevelését segítő irodalmat tartalmaz.

A szakirodalmi állományrész a tudományok alapszintű, tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó segédkönyvekből, ismeretterjesztő művekből áll.

Kézikönyvtárunkban az általános művelődéshez, az egyes műveltségi területek megismeréséhez szükséges alapdokumentumokat, alapvető általános és szaklexikonokat, enciklopédiákat, egy és többkötetes szótárakat, atlaszokat, kronológiákat találhatja meg a használó.

A pedagógiai gyűjtemény -az oktatás és nevelés területére kiterjedő módszertani kiadványok, segédletek - az iskolai tanítói és tanárai munkájában nyújt segítséget.

1986-tól az audiovizuális dokumentumok is a könyvtár állományába tartoznak, használatukra helyben is mód van. A könyvtárban

8 internet kapcsolattal ellátott számítógép áll az olvasók rendelkezésére.

Tankönyvi állományrészünk mellett az iskolában használt tartós tankönyvek is helyet kapnak, amellyekkel tanulóinkat tudjuk segíteni.

Könyvtárunk  gyűjteményének feltártságával igyekszik megfelelni az olvasói igényeknek. Az állományunk feldolgozása, a nyilvántartások és a kölcsönzés a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszeren történik. Állományunk közvetlenül az iskola honlapjáról,  az interneten keresztül is elérhető.

Fontos feladatunknak tekintjük a tanulók olvasóvá nevelését, ezért rendszeresen szervezünk programokat olvasóinknak. Gyakran ad otthont iskolai és városi rendezvényeknek, pedagógusoknak szóló programoknak is.

h k s c p s v
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31