Könyvtárunk raktári rendje

A hazai könyvtárak többsége, így iskolai könyvtárunk is a szabadpolcos elrendezésnél az ETO szakrendet követi.

SZÉPIRODALOM

A szépirodalmi műveket a szerzők betűrendjében, szerző hiányában vagy sok szerző esetén a cím kezdőbetűje alapján tárolja.

• Könyvtárunkban a bejárati ajtótól jobbra találjuk a szépirodalmi műveket (regényeket, verseket, antológiákat stb.) a szerzők betűrendjében.

• Külön mesesarokban helyeztük el a kisgyermekeknek szóló szépirodalmi műveket. Itt találjuk a meséket, és a kisebbeknek szóló versesköteteket a szerzők betűrendjében.

A szépirodalmi művek (mesék, versek) íróik, szerzőik vezetékneveinek betűrendjében ( A-Z) sorakoznak a polcokon. A mellette álló kétjegyű szám (10-től 99-ig) jelöli az azonos betűvel kezdődő írók közötti sorrendet.

Cutter-számok:

Mikszáth Kálmán M 67

Molnár Ferenc M 79

Móra Ferenc M 86

Móricz Zsigmond M 90

 

Az azonos jelzettel ellátott könyvek között is betűrendes sorrend van. A sorrendet mindig az első eltérő betűk ábécé-ben elfoglalt, egymáshoz viszonyított sorrendje dönti el:

M 86 Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

M 86 Móra Ferenc: Mindenki Jánoskája

M 86 Móra Ferenc: Rab ember fiai

Tehát, ha egy szerzőnek több műve is megvan a könyvtárban, azok a polcon a címek betűrendjében találhatók.

A magyar szerzők vezetékneve az első helyen áll, a külföldi írók esetében ez általában az utolsó név.( Pl. Hugh Lofting L 76 )

Antológiák (több szerző művét, verseket, elbeszéléseket tartalmazó kötet) esetén címük a betűrendbe sorolásuk alapja.

SZAKIRODALOM

A szakirodalom az ETO osztályai szerint, azon belül szerző, vagy cím betűrendje alapján található meg könyvtárunkban.

A szakirodalomba tartozó tudományos és ismeretterjesztő műveket témájuk, tárgyuk szerint csoportjuk, és ennek megfelelően számokkal (szakjelzettel) jelöljük. Az azonos témával foglalkozó könyvek ugyanazt a szakjelzetet kapják, azon belül pedig íróik/szerzőik betűrendje határozza meg helyüket a polcon. Így az ismeretterjesztő művek raktári jelzete egy szakjelzetből (ETO-szám) és egy Cutter-számból áll.

Schmidt Egon: Hol laknak az állatok? 590 S 31

Állatok a világban 591 A 43

Rübel, Doris: Állatok és kicsinyek 591 R 99

Kurth, Dieter: Az ókori Egyiptom titkai 930 K 99

Az ETO számok a honlapon megtalálhatók.

KÉZIKÖNYVTÁR

A kézikönyvekből (lexikonok, enciklopédiák, atlaszok, szótárak, monográfiák stb.) álló kézikönyvtár azt a célt szolgálja, hogy a legkülönfélébb kérdésekre mindig gyors, pontos választ tudjunk adni. A gyors informálódás és tájékoztatás érdekében a könyvtár ezeket a dokumentumokat helyben használathoz köti, illetve ezek kölcsönzését korlátozza.

Könyvtárunkban a bejárati ajtótól balra, az ETO osztályai szerint, azon belül szerző, vagy cím betűrendje alapján helyeztük el őket.

Lsd.: Alaprajz

Külön teremben találjuk a tankönyveket, az audiovizuális dokumentumokat, a tanári segédleteket.

 

Csatolmány: 
h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31