Kölcsönzés

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli. A beiratkozott könyvtárhasználó a könyvtárhasználati szabályzatban leírtakat magára nézve kötelezően elfogadja. A tanulói és munkaviszony megszűntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet kivinni. Dokumentumot kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.

Az olvasói és kölcsönzési nyilvántartások:

Az iskolai könyvtár napi látogatottságáról, forgalmáról munkanaplót vezet.

Az olvasók, és a kölcsönzések nyilvántartása a SZIKLA integrált könyvtári rendszeren történik. Az egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma alsó tagozatban 3, felső tagozatban 5. Az iskolában dolgozók számára a kölcsönzött dokumentumok darabszáma korlátlan.

A kölcsönzés határideje a tanulók számára 3 hét. Hosszabbítás egy alkalommal történhet, amennyiben nincs előjegyzés az adott dokumentumra.

Nem kölcsönözhet a könyvtárhasználó, ha a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.

A kölcsönzött dokumentumokat a könyvtárhasználó köteles az iskolai könyvtár számára visszaszolgáltatni, a kölcsönzési idő lejártakor, illetőleg az adott tanév utolsó tanítási napjának közeledtével meghatározott dátumra. A könyvtár minden tanév végén nyilvánosságra hozza a dokumentumok visszaszolgáltatásának és a nyári zárva tartás megkezdésének dátumát.

A kölcsönzött könyvtári dokumentumok és eszközök állapotát a visszavételkor a könyvtár ellenőrzi.

Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumok árát az olvasónak (használónak) meg kell térítenie. /3./ 1975. KM-PM sz. együttes rendelet 20. és 21. § a.

A tanulók és a dolgozók tanulói – és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kiléptetést intéző személyt terheli az anyagi felelősség.

A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az iskolai könyvtár könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti.

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31